Katılım Oto

FAİZSİZ OTOMOBİL
SAHİBİ OLMANIN TAM ZAMANI

İPTAL VE İADE ŞARTLARI

CAYMA HAKKI

 

Müşterinin cayma hakkı, sözleşme tarihinden itibaren 14 gündür. Müşterinin Kanunun 7 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sözleşmeden cayma hakkını kullanması durumunda komisyon bedeli de dahil hiçbir kesinti yapılmaksızın müşteriye yaptığı tüm ödemeler iade edilir. Müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması birikim tutarının iadesi, talep tarihinden itibaren azami 14 gün içerisinde yapılır.

 

Aracın noterden devir işlemi tamamlandıktan sonra müşterinin cayma hakkı kaybolur.

 

Müşteri cayma hakkını yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

FESİH

 

Müşteri, bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmez ve/ya gereği gibi yerine getirmezse, sözleşmeye aykırı davranması halinde, bu durumun giderilmesi için kendisine ihtar yapılır. Bildirimi izleyen 5 iş günü içerisinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde MSC MOTORS sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.